Phần lớn khách hàng của chúng tôi là những người lần đầu sử dụng rèm như 1 sản phẩm nội thất. Do đó, chúng tôi tin rằng những bí quyết và kinh nghiệm trong quá trình sử dụng rèm nên được chia sẻ.