Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn, Rèm Minh Phát cần sự ủng hộ và tham gia xây dựng của các cá nhân có năng lực. Chúng tôi tin rằng thành công không phải do may mắn. Đó là hệ quả của trí tuệ, tính sáng tạo, kĩ năng và, trên hết là, sự chuyên nghiệp trong lao động.

Mời quý vị và các bạn tham khảo các vị trí còn trống của chúng tôi dưới đây. Chúng tôi rất hi vọng có sự đóng góp của các bạn trong ngôi nhà chung của chúng tôi.